7 september, 2016

Gezien mijn roots in Soest liggen, publiceerde de Soester Courant een stukje over het boek in
de krant van 7 september 2016.