'De Zoete schreef een mooi geïllustreerd en prettig geschreven boek, waarin tal van nieuwe feiten over de
mysterieuze Mathilde Willink worden gepresenteerd. Al blijft haar dood nog steeds onopgehelderd.'

★★★★

28 december 2016
De muze van de roddelpers
NRC

Arjen Ribbens
Foto: ANP