'Na haar mysterieuze dood verschenen honderden artikelen en diverse boeken over Mathilde. Ze leefde ook voort in documentaires, in liederen en een muziektheatervoorstelling. Alleen een serieuze biografie ontbrak nog aan het palet.
In die leemte is nu voorzien door schrijver en beeldend kunstenaar Lisette de Zoete. Zij publiceerde deze week Mathilde.
Muze, Mythe, Mysterie
, een vurrukkulluk geïllustreerd en prettig lezend boek, waarin tal van nieuwe feiten worden
gepresenteerd.'

30 december 2016
Onsterfelijk in volle glorie
NRC Next

Arjen Ribbens
Foto's: Paul Huf / Hollandse Hoogte, Max Koot, Adrian Stahlecker